Naplánuj si kariéru

V dnešnej dobe sa zamestnávatelia stále viac zameriavajú na kariérne plány a rozvoj svojich zamestnancov. Organizujú externé i interné školenia rozvíjajúce ich schopnosti a vedomosti.

Vy sami by ste sa však mali postarať o svoju vlastnú kariéru, pretože sa poznáte najlepšie a je skutočne len na Vás, ako sa Vaša kariéra bude ďalej rozvíjať.

Nech sa momentálne nachádzate v ktorejkoľvek etape svojho života, nájdite si čas na seba a zamyslite sa nad svojimi túžbami, želaniami a nad tým, čo chcete skutočne dosiahnuť, rovnako ako aj nad tým, čo naopak vo svojom živote nechcete.

Zhodnoťte reálne svoje schopnosti, možnosti, vedomosti, skúsenosti, vystupovanie a stanovte si svoje ciele. Ak máte stanovený cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, urobili ste prvý krok k jeho dosiahnutiu.

Plánujte vedome svoju kariéru a vytvorte si svoj vlastný kariérny plán.

 

Potreba vzdelávania

V dnešnej dobe sú stále aktuálnejšie najrôznejšie zmeny vo všetkých spoločnostiach. S ohľadom na ušetrenie finančných prostriedkov a na zefektívnenie existujúcich zdrojov pristupujú mnohé spoločnosti k reorganizáciám, prepúšťaniu, zlučovaniu divízií, resp. dochádza k prevzatiu iným vlastníkom.

Mnohí zamestnanci nie sú väčšinou na takéto zmeny pripravení a zostanú zmenami nepríjemne „zaskočení“, pretože sa kontinuálne nevzdelávali, resp. nerozširovali a neudržiavali svoje vedomosti a teoretické a praktické schopnosti na potrebnej úrovni.

Riešením takýchto javov je neustále vzdelávanie sa nielen v momentálne využívanej oblasti, ale rozširovanie všeobecného rozhľadu a vzdelávanie v nových oblastiach.

 

Jazykové znalosti

Dnes už takmer každá ponúkaná pracovná pozícia na trhu práce obsahuje požiadavku na znalosť cudzieho jazyka (najčastejšie anglického, nemeckého alebo francúzskeho). Znalosť cudzieho jazyka sa tak stáva štandardnou požiadavkou na trhu práce.

Preto by ste sa mali vzdelávať i v tejto oblasti a využiť ponuky jazykových kurzov alebo individuálne vzdelávanie. Rovnako potrebné je kontinuálne rozvíjať si existujúce jazykové znalosti, alebo minimálne si ich udržať, pretože pri nepoužívaní jazyka sa úroveň jazykovej znalosti postupne znižuje.

Priamo na pohovore, keď sa uchádzate o zamestnanie, sa často stretnete s tým, že pohovor je vedený v dvoch jazykoch. Preto musíte byť pripravení práve v tej chvíli na požadovanej úrovni.

Základný predpoklad pre získanie väčšiny pozícií je znalosť jazyka na strednej úrovni, avšak na vyšších manažérskych pozíciách sa predpokladá veľmi často plynulá znalosť cudzieho jazyka slovom i písmom.

 

Ako často meniť zamestnanie?

Na túto otázku neexistuje úplne jednoznačná odpoveď. V každom prípade, ak ako zmenu zamestnania chápeme aj kariérny postup u jedného zamestnávateľa, tento spôsob zmeny zamestnania je veľmi výhodný pre Vašu kariéru, nakoľko zostávate odborníkom v istej oblasti, avšak rastiete a pri zmene nezačínate od úplného začiatku.

Iným prípadom je zmena zamestnávateľa alebo profesie. Vzhľadom na to, že pri zmene profesie bude nutné začať od nižších pozícií, ktorých platové ohodnotenie bude nižšie než v terajšom zamestnaní, pokiaľ ste sa rozhodli pre zmenu, zvoľte odbor, ktorý je Vášmu terajšiemu odboru príbuzný, alebo s ním súvisí.

Nemenej podstatnou je aj skutočnosť, že zmena zamestnania pre Vás znamená rozšírenie teoretických vedomostí a praktických skúseností a tak získanie vyššej hodnoty na trhu práce.

Zamestnanci v Slovenskej republike menia zamestnanie v priemere raz za 2-4 roky (čo je menej než v strednej Európe).

Hlavná zásada pri rozhodovaní o zmene zamestnania je dôkladné zhodnotenie svojich potrieb, cieľov a samozrejme Vašich možností a schopností.

 

Osobné kvality

Ak chcete mať vyššiu možnosť získania pozície, o ktorú sa uchádzate, získajte čo možno najviac informácií o danej spoločnosti, o jej firemnej kultúre, o histórii. Vďaka týmto poznatkom a informáciám budete mať možnosť prehodnotiť to, či Vám osobne taká spoločnosť vyhovuje. Ak ste o vhodnosti pozície presvedčení vnútorne, budete pri pohovore pôsobiť sebaistejšie a budete tak mať väčšiu šancu zaujať potenciálneho zamestnávateľa a získať pozíciu.

Väčšina spoločností dôkladne hodnotí medziľudské a vodcovské kvality potenciálnych zamestnancov. Pre úspešnú kariéru musíte byť flexibilný, prispôsobivý, otvorený a zodpovedný.

Pozitívne myslenie a pozitívny prístup k životným i pracovným situáciám je neodmysliteľnou súčasťou Vašej kariéry.

 

Čo robiť ak ste prišli o zamestnanie

Dôležité je myslieť i v takýchto životných situáciách pozitívne a nestrácať nádej. Verte, že aj táto skúsenosť Vás posunie ďalej vo Vašom živote. Avšak nemôžete sa spoliehať iba na náhodu a nečinne vyčkávať čo sa stane, ale práve naopak – využite svoj voľný čas zmysluplne – vzdelávajte a rekvalifikujte sa tak, aby sa Vaše skúsenosti a znalosti zvyšovali.

Buďte v kontakte s úradmi práce, ktoré ponúkajú viacero kurzov. Taktiež je dôležité kontaktovať personálne agentúry, ktoré Vám pomôžu pri hľadaní najvyhovujúcejšieho zamestnania. Existujú i agentúry dočasného zamestnávania, prostredníctvom ktorých môžete získať praktické skúsenosti u rôznych zamestnávateľov, tak si vyskúšať rôzne zamestnania a rozhodnúť sa pre to pravé zamestnanie pre Vás. Táto forma zamestnania slúži i na získanie kontaktov v rôznych spoločnostiach a získate väčší prehľad o možnostiach zamestnania.

Ing. Ivan Jurkovič

P. J. Servis prevádzkovateľ portálu www.junglee.sk