Príprava na pracovný pohovor

pracovný pohovor

 

Pracovný pohovor môže byť stresujúcou udalosťou. Preto sa vyplatí zapamätať si, že toto stretnutie je aj príležitosťou, kde Vy môžete klásť otázky ohľadom pracovnej príležitosti, spoločnosti, ktorú ste navštívili a ľuďoch, s ktorými budete potenciálne pracovať.

Aby ste najlepšie využili možnosti pracovného pohovoru, vyplatí sa zapamätať si pár jednoduchých rád:

Domáca príprava

Preskúmajte si spoločnosť (kultúru), danú pozíciu a pokiaľ je to možné, s pracovníkmi, s ktorými by ste mali pracovať, sa skúste stretnúť. Prejdite si svoju doterajšiu pracovnú skúsenosť a pripravte sa, že môžete byť vyzvaný obhájiť svoje doterajšie skúsenosti, konkrétnymi informáciami v súvislosti s aktuálnymi požiadavkami danej spoločnosti. Majte svoje fakty a informácie vždy poruke (certifikáty, akreditácie, členstvá).

Role Play

Ako náhle dokončíte svoj prieskum, začnite sa na pohovor pripravovať po obsahovej stránke. Prejdite si všeobecné otázky, napíšte si svoje odpovede a pokúste sa pripraviť si stručnú a výstižnú prezentáciu.

Gestikulácia a držanie tela

Vždy sa privítajte pevným stiskom ruky, snažte sa zachovať si priateľský očný kontakt s osobou, ktorá vedie pohovor. Seďte vo vzpriamenej polohe – toto všetko doporučujeme behom celého pohovoru.

Pozitívny mentálny prístup

Buďte pozitívny a realistický, čo sa týka Vašich schopností a cieľov. Pokiaľ Vás zaujme, čo počujete o danej pozícii, spoločnosti či iných spomenutých aspektoch diskutovanej príležitosti, dajte to osobe vedúcej rozhovor vedieť! Pracovníci v oblasti ľudských zdrojov sú väčšinou skúsenými odborníkmi, ale málokto z nich má prirodzenú schopnosť čítať z ľudskej mysle. Vyhýbajte sa negatívnym poznámkam a komentárom o svojich predchádzajúcich zamestnávateľoch.

Počúvajte a prispôsobte sa

Venujte pozornosť „štýlu“ človeka, ktorý s Vami hovorí, všímajte si ako je oblečený, ako je zariadená miestnosť, kde sa pohovor odohráva a celkové zariadenie a vybavenie kancelárie. Z týchto postrehov môžete získať „záchytné body“ pre svoju prezentáciu.

Nájdite súvislosť

Spresnite svoje odpovede tak, aby boli relevantné pre človeka, s ktorým hovoríte a pre súčasné potreby jeho spoločnosti. Zamerajte sa na svoju doterajšiu skúsenosť, ktorá je pre pozíciu požadovaná a adekvátna.

Podporte

Snažte sa získať čo najviac informácií od osoby, ktorá s Vami vedie pohovor. Kedy a prečo začali pre danú spoločnosť pracovať, čo sa im na nej páči najviac, aká je interná kultúra atd.

Presnosť

Nikdy nechoďte neskoro! Vždy sa snažte byť na mieste aspoň 10 minút s predstihom (získate tak množstvo času na rýchlu prípravu na poslednú chvíľu)

Vhodné oblečenie

Oblečte sa tak, ako to podľa Vašich informácií vyžaduje kultúra spoločnosti. Vždy však čisto, reprezentatívne a pokiaľ nemáte iné informácie, či inštrukcie, formálne.

Zamerajte sa aj na vôňu – nenechajte si svoje šance zničiť zlou hygienou alebo prehnaným množstvom použitého parfumu.

 

Otázky pri pohovoroch

V priebehu výberového konania sa Vás potenciálny zamestnávateľ môže pýtať na rôzne skutočnosti. Keďže Vás počas osobného stretnutia chce čo najlepšie spoznať, či už po pracovnej, alebo osobnostnej stránke, cielene Vám môže klásť množstvo otázok z najrôznejších oblastí. Ak budete pripravení pohotovo reagovať a položenou otázkou nezostanete zaskočení, Vaša šanca na úspech sa tak znásobí.

Medzi obvyklé a najčastejšie kladené otázky počas výberového konania patria nasledujúce:

Otázky venované Vašim doterajším pracovným skúsenostiam

 • Ako vyzerá/vyzeral Váš bežný pracovný deň v doterajšom Vašom zamestnaní?
 • V akom najdôležitejšom projekte ste doposiaľ pracovali? Aká bola Vaša úloha?
 • Ako ste získali svoje terajšie/posledné zamestnanie a prečo ste sa rozhodli pre zmenu?
 • Akú najvyššiu zodpovednosť ste doposiaľ v rámci zamestnania mali?
 • Aký druh práce Vás v doterajšej profesijnej kariére najviac zaujímal a uspokojoval?
 • Dosiahli ste v poslednom zamestnaní kariérny postup? Aký?
 • Cítite sa dostatočne ohodnotený za prácu, ktorú ste odvádzali/odvádzate? Prečo áno/nie?
 • Kto bol/je Vašim nadriadeným?

Otázky venované Vašim doterajším skúsenostiam s vedením

 • Považujete sa za úspešného vedúceho/vodcu? Ak áno, prečo?
 • Ako by Vás asi opísali Vaši podriadení?
 • Aký je Váš štýl vedenia?
 • Čo máte na vedení ľudí najradšej a čo naopak nemáte radi, alebo čo Vám nevyhovuje?
 • Čo považujete v oblasti vedenia ľudí za najťažšie?
 • Čo podľa Vášho názoru môže ohroziť úspech tímu?
 • Čo pre Vás znamená zodpovednosť a ako ju zvládate?
 • Aký typ ľudí je pre Vás najťažšie viesť/riadiť?
 • Popíšte mi situáciu, ktorú ste v úlohe vedúceho najťažšie zvládali.
 • Ako dokážete ľudí motivovať?
 • Pôsobili ste na pozícii riadiaceho pracovníka?
 • Aký typ vedenia Vám najviac vyhovuje? (ak vediete Vy a ak vedú Vás)

Otázky venované Vašej schopnosti riešiť konflikty a krízové situácie

 • Dokážete a ste pripravení riešiť krízovú situáciu? Ako?
 • Nastala situácia, kedy ste sa v práci neovládli? Ako to prebiehalo?
 • Ako sa dokážete vyrovnať so situáciami, ktoré sú zdanlivo neriešiteľné?
 • Dostali ste sa niekedy do otvoreného konfliktu s kolegom/ s nadriadeným? Ako to prebiehalo?
 • Ako dokážete prijať kritiku kolegu/ nadriadeného?

Otázky zamerané na Vašu iniciatívu a otvorenosť zmenám

 • Iniciovali ste niekedy Vy sám/sama nejakú zmenu/inováciu? Akú a akým spôsobom?
 • Pokiaľ by ste ponúkanú pozíciu získali práve Vy, čo urobíte ako prvé?
 • Prečo by sme si spomedzi uchádzačov mali vybrať práve Vás? Čím by ste boli pre našu spoločnosť prínosom?
 • Čo Vás dokáže motivovať v práci/ v živote?
 • Existujú situácie, kedy ste pripravení riskovať?
 • Ak ste sa niekedy rozhodli riskovať, aké boli dôsledky?

Otázky zamerané na Vaše komunikačné schopnosti

 • Ako zvládate situácie, keď je potrebná komunikácia z Vašej strany s osobou/kolegom, s ktorým si nerozumiete, resp. máte s ním konfliktné situácie?
 • Ako riešite situácie, keď sa Vaše názory nezhodujú/rozchádzajú s kolegom/ členom tímu, v ktorom participujete?
 • Ovplyvňujú konfliktné situácie Váš pracovný vzťah a akým spôsobom?
 • Na Vašej poslednej pracovnej situácii zohrávala komunikácia istú úlohu. Akú a ako bola komunikácia potrebná?

Ostatné otázky

 • Aké sú Vaše finančné očakávania?
 • Aké iné výhody očakávate od spoločnosti?
 • Akými informáciami o našej spoločnosti disponujete?
 • V ktorých oblastiach vidíte možnosti Vášho rozvoja?
 • Čo je pre Vás v zamestnaní najdôležitejšie?
 • Aká oblasť je po pracovnej stránke pre Vás zaujímavá?
 • Ako dlho sa snažíte nájsť si prácu/ uplatnenie v novej oblasti?
 • Ako ste sa dozvedeli o ponúkanej pracovnej pozícii?
 • Ste ochotný/á presťahovať sa za prácou?
 • Ako ďaleko ste ochotný/á za prácou dochádzať?
 • Ste ochotný/á odísť pracovať do zahraničia?
 • Kde sa vidíte o päť/ o tri rokov/roky?
 • Aké sú Vaše pracovné ciele?
 • Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?
 • Skúste uviesť Vaše najlepšie a najhoršie vlastnosti/ schopnosti.
 • Čím si myslíte, že ste pre našu spoločnosť zaujímavý/á?

 

Čo sa pýtať počas pohovoru

Počas pohovoru/ výberového konania má možnosť klásť otázky nielen Váš potenciálny budúci zamestnávateľ, ale rovnakú možnosť máte aj Vy. Preto využite túto príležitosť a zistite kladením správnych otázok informácie o spoločnosti, v ktorej sa o pracovnú pozíciu uchádzate, zistite všetky potrebné informácie o ponúkanom pracovnom mieste.

Máte jedinečnú príležitosť zistiť stratégiu spoločnosti, plán na jej prípadné rozširovanie. Pýtajte sa na konkrétne možnosti spojené s obsadzovanou pracovnou pozíciou, napr. na možnosť profesijného rastu, kariérneho postupu, možnosti vzdelávania. Spýtajte sa na to, kto bude Váš priamy nadriadený, resp. či budete Vy sami riadiť ľudí a ak áno, aký tím budete riadiť.

Počas pohovoru máte kladením správnych otázok možnosť ovplyvniť rozhodovanie potenciálneho zamestnávateľa.

Počas pohovoru máte kladením správnych otázok možnosť ovplyvniť rozhodovanie potenciálneho zamestnávateľa.

 • Aké plány, ciele, víziu má vaša spoločnosť?
 • Ako vyzerá konkurenčné prostredie v oblasti pôsobenia vašej spoločnosti?
 • Aké sú moje možnosti profesionálneho rastu vo vašej spoločnosti?
 • Aké budú moje zodpovednosti?
 • Budem riadiť ľudí?
 • Komu budem reportovať a kto bude reportovať mne?
 • Na tejto pozícii sa vyžaduje samostatná alebo tímová práca?
 • Aké sú možnosti vzdelávania?
 • Aká je politika firmy v sociálnej oblasti (benefity, poistenia, príspevky,…)?
 • Vyžaduje sa cestovanie a ak áno, ako časté budú služobné cesty?
 • Aké by boli kritériá hodnotenia môjho výkonu, resp. kvality mojej práce?
 • Aká by bola štruktúra platu/mzdy?

Ing. Ivan Jurkovič

P. J. Servis prevádzkovateľ portálu www.junglee.sk