Ako napísať motivačný list

motivačný list

Cieľom motivačného listu je v krátkosti (maximálne na jednej strane) a presne vysvetliť, prečo ste práve Vy ten pravý kandidát pre túto konkrétnu firmu. Táto forma sebaprezentácie mnohým pripadá príliš náročná, pretože neuvažujú dostatočne dlho o svojich výnimočných schopnostiach. V tejto súvislosti by sme ešte raz chceli poukázať na dôležitosť prípravy. Pokiaľ dôkladne porozmýšľate o svojich silných stránkach a kvalifikácii, bude pre Vás ľahšie pripraviť si v rámci motivačného listu presvedčivú reklamu na svoju osobu.

Motivačný list by mal obsahovať:

Adresa odosielateľa

 • celá adresa a telefónne číslo (domov i do práce), faxové číslo, e-mailová adresa
 • uvádza sa v ľavom hornom rohu strany
 • vhodné je vytvoriť si vlastnú hlavičku, ktorá bude obsahovať celú adresu

Adresa prijímateľa

 • správny názov firmy
 • meno kontaktnej osoby (zaznačiť si pri prvom kontakte)
 • pod adresou odosielateľa sa vynechávajú štyri riadky

Dátum

 • uvádza sa vľavo, medzi adresu a predmet správy

Predmet správy

 • musí mat jednoznačnú vypovedaciu schopnosť
 • zväčša je to názov pozície, o ktorú sa uchádzate alebo kľúčové slovo uvedené v inzeráte
 • píše sa tučným písmom na ľavú stranu stránky, na označenie sa nepoužíva slovíčko „Vec“

Oslovenie

 • správne je: Vážená pani/ Vážený pán XY
 • pokiaľ sa obraciate na neznámu osobu, používa sa oslovenie Vážená pani / Vážený pán
 • vyvarujte sa preklepov v menách osôb!
 • medzi predmetom správy a oslovením opäť vynechajte dva riadky

Hlavná časť listu

 • vzbuďte pozornosť čitateľa – napokon spravidla na jedno voľné miesto pripadá viac uchádzačov
 • začnite originálne – už prvá veta Vášho motivačného listu môže byť rozhodujúca. Kto začne svoj motivačný list tak, ako prinajmenšom každý druhý uchádzač Týmto sa chcem vo Vašej firme uchádzať o…, pravdepodobne nedosiahne na čerešničku na torte. Rozhodne skúste vymyslieť niečo originálne. Pokiaľ ste už predtým s kontaktnou osobou telefonovali alebo iným spôsobom nadviazali kontakt, môžete sa v prvej vete napríklad poďakovať za rozhovor. Alebo začnite takto: Váš inzerát mi padol do oka…, Vaša firma hľadá ….. a ja som …., Chcel by som sa Vám predstaviť…..,S veľkým záujmom som si prečítal Váš inzerát a chcel by som Vám týmto ponúknuť…., Ste spoločnosť, ktorá …. a ja Vám ponúkam …. atď.
 • zdôvodnite, prečo sa zaujímate o túto konkrétnu spoločnosť. Objasnite vzťah medzi požiadavkami na úspešného kandidáta a Vašimi schopnosťami. Dôležité je, aby ste už na tomto mieste vysvetlili do akej miery sa o danú spoločnosť zaujímate a prečo by ste chceli pracovať práve tu. Napríklad pretože ste u nich absolvovali prax popri štúdiu, pretože viete, že hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti je pre Vás z nejakého dôvodu zaujímavá, alebo pretože poznáte túto firmu ako zákazník /spotrebiteľ atď. Musíte čitateľovi zreteľne vysvetliť, prečo sa práve vy hodíte do tejto firmy
 • teraz môžete prezentovať doklady o Vašich odborných znalostiach a osobnostných predpokladoch. Súčasný stupeň Vášho vzdelania prípadne činnosť, ktorou sa v súčasnosti zaoberáte. Stručne a presvedčivo argumentujte, že práve Vy ste ten pravý človek na obsadzované miesto. Predložte doklady o Vašej kvalifikácii, poznatkoch, schopnostiach a vlastnostiach, ktoré zodpovedajú požiadavkám, uvedeným v texte inzerátu
 • Ak ste vopred spravili sebaanalýzu, poznáte svoje silné a slabé stránky a inzerát o voľnej pracovnej pozícii ste si vyberali cielene. Zoraďte teraz na jednu stranu Vaše činnosti, ktorými ste sa doposiaľ profesionálne zaoberali a na druhú stranu odborné požiadavky pozície. Rozdeľujte medzi nevyhnutnými predpokladmi získania danej pozície a požiadavkami, ktoré Vás môžu medzi ostatnými kandidátmi zvýhodniť. Každú požiadavku, uvedenú v inzeráte sa snažte doložiť Vašou doterajšou praxou
 • používajte kľúčové pojmy, ktoré ste získali pri zisťovaní informácií o firme, ktorá dané pracovné miesto ponúka. Za nimi sa schovávajú rozhodujúce kritériá pre výber úspešného uchádzača. Správnou voľbou slov ponúknete potenciálnemu zamestnávateľovi priamy odkaz na Vašu spôsobilosť pre firmu. Je to každopádne lepšie, ako dúfať, že si personalista dokonale interpretuje dlhšie vetné konštrukcie a veci mu vyjasníte prostredníctvom príkladov
 • výzva na osobný kontakt. Napr. Veľmi rád by som sa s Vami pri osobnom pohovore porozprával o našej potenciálnej spolupráci a dovoľujem si navrhnúť budúci týždeň ako vhodný termín na schôdzku.., Teším sa na pozvanie na osobné stretnutie, alebo Všetky ďalšie prípadné otázky Vám rád zodpoviem pri osobnom stretnutí. Keď už nič iné, posledná veta zostáva aspoň niekoľko minút v pamäti čitateľa
 • ale nezabudnite: V krátkosti je sila. Váš potenciálny zamestnávateľ pravdepodobne nemá ani chuť ani čas čítať dlhé romány. Pokúste sa obsah motivačného listu vtesnať do 6-ich, 8-ich, maximálne však 10-ich viet. A tieto vety by v žiadnom prípade nemali obsahovať pravopisné chyby alebo chyby interpunkcie

Pozdrav a podpis

 • správne: „Ostávam s pozdravom“
 • vlastnoručný podpis patrí medzi pozdrav a Vaše meno napísané na počítači
 • podpisujte sa pokojne plniacim perom alebo guličkovým perom s modrou náplňou. Pôsobí to serióznejšie ako podpis červeným, čiernym alebo zeleným perom.

Ing. Ivan Jurkovič

P. J. Servis prevádzkovateľ portálu www.junglee.sk