Zásady využívania údajov

Aké druhy informácií zhromažďujeme?

Zhromažďujeme rôzne druhy informácií od vás alebo o vás podľa toho, ktoré Služby používate.

 • Veci, ktoré robíte, a informácie, ktoré poskytujete.
  Zhromažďujeme obsah a ďalšie informácie, ktoré poskytujete pri používaní našich Služieb, napríklad keď si registrujete účet, vytvárate alebo zdieľate a keď si s inými posielate správy alebo s nimi komunikujete. Môže to zahŕňať informácie v obsahu alebo o obsahu, ktorý poskytujete, napríklad miesto vytvorenia fotky alebo dátum vytvorenia súboru. Zhromažďujeme tiež informácie o tom, ako používate naše Služby, napríklad informácie o typoch obsahu, ktorý si prezeráte alebo s ktorým pracujete, alebo informácie o frekvencii a trvaní vašich aktivít.
 • Veci, ktoré robia iní, a informácie, ktoré poskytujú.
  Zhromažďujeme tiež obsah a informácie, ktoré pri používaní našich Služieb poskytujú iní ľudia, vrátane informácií o vás, napríklad keď zdieľajú fotku, na ktorej ste, keď vám pošlú správu alebo keď nahrajú, synchronizujú alebo importujú vaše kontaktné údaje.
 • Informácie o zariadeniach.
  Zhromažďujeme informácie z počítačov, telefónov a iných zariadení (alebo o nich), na ktorých inštalujete a používate naše Služby, v závislosti od povolení, ktoré ste udelili. Informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich rôznych zariadení, môžeme spojiť, čo nám pomáha poskytovať konzistentné Služby vo všetkých vašich zariadeniach. Toto sú niektoré príklady informácií o zariadeniach, ktoré zhromažďujeme:

  • Atribúty, napríklad operačný systém, verzia hardvéru, nastavenia zariadení, názvy a typy súborov a softvéru, nabitie batérie, sila signálu a identifikátory zariadení.
  • Polohy zariadení vrátane konkrétnych geografických polôh, napríklad prostredníctvom signálov GPS, Bluetooth alebo Wi-Fi.
  • Informácie o pripojení, napríklad názov vášho mobilného operátora alebo poskytovateľa internetových služieb, typ prehliadača, jazyk a časové pásmo, mobilné telefónne číslo a IP adresa.
 • Informácie z webových stránok a aplikácií, ktoré používajú naše Služby.
  Zhromažďujeme informácie, keď navštívite alebo použijete webové stránky a aplikácie tretích strán, ktoré používajú naše Služby (napríklad keď ponúkajú naše tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo prihlásenie cez Facebook alebo keď používajú naše meracie a reklamné služby). Zahŕňa to informácie o weboch a aplikáciách, ktoré navštívite, o vašom používaní našich Služieb na týchto weboch a v týchto aplikáciách, ako aj informácie, ktoré vývojár alebo vydavateľ aplikácie či webu poskytuje vám alebo nám.
 • Informácie od partnerských tretích strán.
  Od partnerských tretích strán získavame informácie o vás a vašich aktivitách na Facebooku aj mimo neho, napríklad informácie od partnera, keď spoločne ponúkame služby, alebo od inzerenta o vašich skúsenostiach alebo interakciách s ním.

Ako tieto informácie používame?

Usilujeme sa vytvárať pre ľudí pútavé a osobne prispôsobené používateľské skúsenosti. Všetky informácie, ktoré máme, používame ako pomôcku pri poskytovaní a podpore našich Služieb. Robíme to nasledovne:

 • Poskytovanie, vylepšovanie a vývoj Služieb.
  Môžeme vám poskytovať naše Služby, prispôsobovať obsah a ponúkať vám návrhy s použitím týchto informácií na to, aby sme porozumeli, ako používate naše Služby a pracujete s nimi a ako ste v interakcii s ľuďmi alebo vecami, s ktorými ste v kontakte a ktoré vás zaujímajú v našich Službách i mimo nich.Informácie, ktoré máme, používame aj na to, aby sme vám mohli poskytovať skratky a návrhy. Môžeme napríklad navrhnúť vášmu priateľovi, aby vás na fotke označil menovkou, tak, že porovnáme fotky vášho priateľa s informáciami, ktoré sme spojili z vašich profilových fotiek a ďalších fotiek, na ktorých vás niekto označil. Ak máte zapnutú túto funkciu, pomocou nastavení v sekcii Časová os a menovky môžete určovať, či navrhneme ďalšiemu používateľovi, aby vás označil na fotke.Keď máme informácie o polohe, používame ich na prispôsobenie našich Služieb pre vás a ostatných používateľov, napríklad aby sme vám pomohli nahlásiť sa, nájsť miestne udalosti či ponuky vo vašej oblasti alebo informovať vašich priateľov o tom, že sa nachádzate v okolí.Realizujeme prieskumy a výskum, testujeme funkcie vo vývoji a analyzujeme informácie, ktoré máme, aby sme vyhodnotili a vylepšili produkty a služby, vyvinuli nové produkty alebo funkcie a realizovali kontroly a činnosti riešenia problémov.
 • Komunikácia s vami.
  Vaše informácie používame na to, aby sme vám zasielali marketingovú komunikáciu, komunikovali s vami o našich Službách a oboznamovali vás s našimi zásadami a podmienkami. Vaše informácie používame aj na to, aby sme vám odpovedali, keď nás kontaktujete.
 • Zobrazovanie a meranie reklám a služieb.
  Informácie, ktoré máme, používame na vylepšovanie našich reklamných a meracích systémov, aby sme vám v našich Službách i mimo nich mohli zobrazovať relevantné reklamy a merať účinnosť a dosah reklám a služieb. Prečítajte si viac o reklamách v našich Službách a o tom, ako môžete určovať, ako sa použijú informácie o vás na prispôsobenie reklám, ktoré sa vám zobrazujú.
 • Presadzovanie bezpečia a zabezpečenia.
  Informácie, ktoré máme, nám pomáhajú overovať účty a činnosti a presadzovať bezpečie a zabezpečenie v našich Službách i mimo nich, napríklad prešetrovaním podozrivých aktivít a porušení našich podmienok alebo zásad. Intenzívne sa usilujeme chrániť váš účet prostredníctvom tímu technikov, automatizovaných systémov a pokročilých technológií, ako sú napríklad šifrovanie a strojové učenie. Ponúkame tiež jednoducho použiteľné bezpečnostné nástroje, ktoré ešte viac zvyšujú ochranu vášho účtu. Ďalšie informácie o presadzovaní bezpečnosti na Facebooku získate v Centre pomoci pre bezpečnosť na Facebooku.

Využívame cookies a podobné technológie na poskytovanie a podporu našich Služieb a všetky použitia načrtnuté a popísané v tejto sekcii našich zásad. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si naše Zásady používania cookies.

Ako sa tieto informácie zdieľajú?

Zdieľanie v našich Službách
Ľudia používajú naše Služby na kontaktovanie sa s inými a zdieľanie s nimi. Umožňujeme to zdieľaním vašich informácií nasledujúcimi spôsobmi:

 • Ľudia, s ktorými zdieľate a komunikujete.
  Keď zdieľate a komunikujete použitím našich Služieb, vy si vyberáte publikum, ktoré môže vidieť, čo zdieľate. Napríklad keď pridávate príspevok na Facebooku, vyberáte publikum pre príspevok, napríklad prispôsobenú skupinu jednotlivcov, všetkých svojich priateľov alebo členov určitej skupiny. Podobne keď používate Messenger, tiež si vyberáte ľudí, ktorým posielate fotky alebo správy.Verejné informácie sú akékoľvek informácie, ktoré zdieľate verejne, ako aj informácie vo vašom verejnom profile a obsah, ktorý zdieľate na stránke na Facebooku alebo na inom verejnom fóre. Verejné informácie sú dostupné všetkým v našich Službách i mimo nich a sú prístupné prostredníctvom online vyhľadávačov, rozhraní API a offline médií, napríklad televízie.V niektorých prípadoch si ľudia, s ktorými zdieľate a komunikujete, môžu daný obsah stiahnuť alebo ho ďalej zdieľať s inými v našich Službách i mimo nich. Keď komentujete príspevok inej osoby alebo reagujete, že sa vám páči jej obsah na Facebooku, daná osoba určuje, ktoré publikum môže vidieť váš komentár a reagovať, že sa mu páči. Ak má daná osoba nastavené verejné publikum, váš komentár bude tiež verejný.
 • Ľudia, ktorí vidia obsah o vás zdieľaný inými.
  Iní ľudia môžu používať naše Služby na zdieľanie obsahu o vás s publikom, ktoré určia. Ľudia môžu napríklad zdieľať fotku, na ktorej ste, zmieniť sa o vás v príspevku alebo vás označiť na určitom mieste alebo zdieľať informácie o vás, ktoré ste s nimi zdieľali. Ak vás znepokojuje niekoho príspevok, sociálne nahlasovanie predstavuje spôsob, ako môžu ľudia rýchlo a ľahko požiadať o pomoc niekoho, komu dôverujú. Prečítajte si viac.
 • Aplikácie, weby a integrovanie tretích strán v našich Službách alebo použitím našich Služieb.
  Keď používate aplikácie, weby alebo iné služby tretích strán, ktoré používajú naše Služby alebo sú s nimi integrované, môžu dostávať informácie o tom, čo uverejňujete alebo zdieľate. Napríklad keď hráte hru s priateľmi na Facebooku alebo použijete tlačidlo Facebooku „Komentovať“ alebo „Zdieľať“ na určitom webe, vývojár danej hry alebo daný web môže dostať informácie o vašich aktivitách v hre alebo môže dostať komentár či odkaz, ktorý zdieľate na Facebooku z daného webu. Okrem toho, keď sťahujete alebo používate takéto služby tretích strán, môžu mať prístup k vášmu verejnému profilu, čo zahŕňa vaše používateľské meno alebo identifikátor používateľa, vašu vekovú kategóriu a krajinu/jazyk, váš zoznam priateľov, ako aj akékoľvek informácie, ktoré s nimi zdieľate. Na informácie zhromaždené týmito aplikáciami, webmi alebo integrovanými službami sa vzťahujú ich vlastné podmienky a zásady.Prečítajte si viac o tom, ako môžete mať kontrolu nad informáciami o vás, ktoré vy alebo iní zdieľate s týmito aplikáciami a webmi.
 • Zdieľanie so spoločnosťami Facebooku.
  Informácie, ktoré o vás máme, zdieľame v rámci skupiny spoločností, ktoré sú súčasťou Facebooku. Prečítajte si viac o našich spoločnostiach.
 • Nový vlastník.
  Ak sa zmení vlastníctvo alebo kontrola nad všetkými našimi Službami alebo ich časťou alebo ich majetkom, vaše informácie môžeme previesť na nového vlastníka.

Zdieľanie s partnerskými tretími stranami a zákazníkmi


Spolupracujeme s tretími stranami, ktoré nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše Služby alebo ktoré používajú reklamy alebo súvisiace produkty, čo umožňuje fungovanie našim spoločnostiam a poskytovanie bezplatných služieb ľuďom na celom svete.

Toto sú typy tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať informácie o vás:

 • Reklamné, meracie a analytické služby (iba informácie, ktoré neidentifikujú osobne).
  Chceme, aby boli naše reklamy tak relevantné a zaujímavé, ako ostatné informácie, ktoré nachádzate v našich Službách. S týmto zámerom používame všetky informácie, ktoré o vás máme, na to, aby sme vám zobrazovali relevantné reklamy. S partnermi v oblasti reklamy, meraní a analýzy bez vášho povolenia nezdieľame informácie, ktoré vás osobne identifikujú (medzi osobne identifikujúce informácie patria napríklad meno alebo e-mailová adresa, ktoré stačia na to, aby vás bolo možné kontaktovať alebo identifikovať, kto ste). Týmto partnerom môžeme poskytnúť informácie o dosahu a účinnosti ich reklám bez poskytnutia informácií, ktoré vás osobne identifikujú, alebo ak sme takéto informácie zahrnuli do súhrnov, aby vás osobne neidentifikovali. Môžeme napríklad inzerenta informovať o miere úspešnosti jeho reklám alebo o tom, koľko ľudí si pozrelo jeho reklamy alebo nainštalovalo aplikáciu po pozretí reklamy, alebo môžeme týmto partnerom poskytnúť demografické informácie, ktoré nie sú osobne identifikujúce (napríklad 25-ročná žena v Madride, ktorá sa zaujíma o softvérové inžinierstvo), aby mohli títo partneri ľahšie porozumieť svojmu publiku alebo zákazníkom. Urobíme to však len v prípade, že sa inzerent zaviazal dodržiavať naše pravidlá pre inzerentov.Skontrolujte si svoje preferencie reklám, aby ste porozumeli, prečo sa vám na Facebooku zobrazuje určitá konkrétna reklama. Svoje preferencie reklám môžete upraviť, aby ste tak mohli plne kontrolovať a spravovať svoju skúsenosť s reklamami na Facebooku.
 • Dodávatelia, poskytovatelia služieb a iní partneri.
  Informácie poskytujeme dodávateľom, poskytovateľom služieb a ďalším partnerom, ktorí zabezpečujú globálnu podporu pre našu činnosť, napríklad poskytovanie služieb technickej infraštruktúry, analyzovanie spôsobu používania našich Služieb, meranie účinnosti reklám a služieb, poskytovanie zákazníckych služieb, zabezpečovanie platieb a realizovanie akademického výskumu a prieskumov. Títo partneri musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s týmito Zásadami využívania údajov a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli.

Ako môžem spravovať alebo odstrániť informácie o sebe?

Obsah a informácie, ktoré zdieľate pri používaní Facebooku, môžete spravovať použitím nástroja Záznam o činnosti. Môžete si tiež stiahnuť informácie spojené s vaším účtom na Facebooku použitím nástroja Stiahnutie svojich údajov.

Údaje o vás ukladáme na tak dlho, ako je to potrebné, aby sme mohli vám i ďalším osobám poskytovať produkty a služby vrátane vyššie popísaných. Informácie spojené s vaším účtom sa budú uchovávať, kým váš účet nebude odstránený, okrem prípadu, že by sme dané údaje už nepotrebovali na poskytovanie produktov a služieb.

Svoj účet môžete kedykoľvek odstrániť. Keď odstránite svoj účet, odstránime položky, ktoré ste uverejnili, ako sú vaše fotky a aktualizácie statusu. Ak svoj účet nechcete odstrániť, ale chcete dočasne prestať používať Facebook, môžete si svoj účet deaktivovať. Ak si chcete prečítať viac o deaktivovaní alebo odstránení svojho účtu, kliknite tu. Majte na pamäti, že informácie, ktoré o vás zdieľali iní, nie sú súčasťou vášho účtu a po odstránení vášho účtu sa neodstránia.

Ako reagujeme na právne žiadosti a zamedzujeme ujme?

Ak sme presvedčení, že to od nás vyžaduje zákon, môžeme vaše údaje sprístupniť, zachovať alebo zdieľať na základe právnej požiadavky (ako je napríklad príkaz na prehliadku, súdny príkaz alebo predvolanie). Týka sa to aj právnych požiadaviek jurisdikcií mimo Spojených štátov amerických, ak sme presvedčení, že to od nás vyžaduje zákon danej jurisdikcie, týka sa to používateľov spadajúcich pod danú jurisdikciu a je to v súlade s medzinárodne uznávanými normami. Údaje môžeme sprístupniť, uchovať a zdieľať aj v prípade, ak sme presvedčení, že sú potrebné na: zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a inej protizákonnej činnosti, našu i vašu ochranu, ako aj ochranu iných osôb vrátane použitia na účely vyšetrovania, alebo aby sa predišlo smrti či hroziacemu ublíženiu na tele. Môžeme napríklad poskytnúť partnerským tretím stranám informácie o spoľahlivosti vášho účtu, aby sa predišlo podvodom a zneužívaniu v našich Službách i mimo nich. Informácie, ktoré o vás získame, vrátane údajov z finančných transakcií, ktoré použijete pri nákupe prostredníctvom Facebooku, sa môžu sprístupniť, spracovať alebo uchovať dlhšiu dobu, a to na základe právnej požiadavky alebo povinnosti, z dôvodu vládneho vyšetrovania, vyšetrovania možného porušenia našich podmienok či zásad alebo aby sme inak predišli škode. Môžeme tiež najmenej jeden rok uchovávať informácie z účtov zablokovaných z dôvodu porušenia našich podmienok s cieľom predísť opakovanému zneužitiu či inému porušeniu našich podmienok.

Ako vás upovedomíme o zmenách týchto zásad?

Pred vykonaním zmien týchto zásad vás o tom upovedomíme a pred pokračovaním v používaní našich Služieb vám poskytneme príležitosť skontrolovať si revidované zásady a vyjadriť sa k nim.

Kontakt