Vydaj sa s nami na cestu!

Podielaj sa na príprave marketingových kampaní a získaj
prax v tíme profesionálov.

Daj o sebe vedieť do

10
:
12
:
59
dníhodínminút

Hľadám brigádnikov

Priebeh spolupráce

  • Špecifikácia požiadavky zo strany klienta
  • Stanovenie a zaslanie cenovej ponuky a jej akceptácia
  • Uzavretie obchodného vzťahu v podobe podpisu zmluvy prípadne objednávkového formulára o poskytovaní služby
  • Obsadenie pozícii brigádnikmi s požadovaným profilom
  • Zaslanie menného zoznamu brigádnikov klientovi
  • Uzavretie zabezpečenej služby podpisom dodacieho listu, ktorý je podkladom k fakturácii