Hľadám brigádnikov

Priebeh spolupráce

  • Špecifikácia požiadavky zo strany klienta
  • Stanovenie a zaslanie cenovej ponuky a jej akceptácia
  • Uzavretie obchodného vzťahu v podobe podpisu zmluvy prípadne objednávkového formulára o poskytovaní služby
  • Obsadenie pozícii brigádnikmi s požadovaným profilom
  • Zaslanie menného zoznamu brigádnikov klientovi
  • Uzavretie zabezpečenej služby podpisom dodacieho listu, ktorý je podkladom k fakturácii