Opatrenia proti koronavírusu

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom COVID-19 by sme Vás chceli požiadať o dodržiavanie týchto zásad:

 

  • v prípade, že ste sa nedávno vrátili z oblastí výskytu koronavírusu, nenahlasujte sa na brigádu a rešpektujte 14 dňovú domácu karanténu

 

  • dodržiavajte na pracovisku hygienické návyky. Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu, vždy, keď prídete z vonku.

 

  • snažte sa dodržiavať odstup

 

  • nepoužívajte zdieľané uteráky

 

  • keď kašlete a kýchate, zakrývajte si nos a ústa vreckovkou alebo ohnutým lakťom.

 

 

Pokiaľ sa u Vás prejavili niektoré zo symptómov sprevádzajúce infekčné ochorenie máme právo odmietnuť poskytnutie našich služieb.

 

 

Prosíme, správajte sa zodpovedne a ohľaduplne.