V živote sa ti môže hodiť všetko

Brigáda nasmerovala Hankin profesionálny život

Najlepšie príbehy píše sám život. A týka sa to aj tých, ako brigáda niekomu ovplyvnila jeho profesijnú dráhu… Hanka študovala ekonómiu, zvládala ju, bavila ju. Pri štúdiu si potrebovala privyrobiť. Vtedy v novinách bývali pisárne. Keď novinár natočil rozhovor, pisárka ho prepísala. Keď sa mu chcelo napísať komentár ručne, pisárka pri prepise lúštila z jeho písma. Keď sa konalo športové stretnutie niekde v ďalekej Austrálii, reportér v noci nášho času zavolal a pisárke text nadiktoval. Blížila sa uzávierka. Všetci boli nervózni, aby sa článok stihol pripraviť do vydania. Škola života.

Hanka sa do novín zamilovala. Zamilovala si novinársky život. Bavilo ju prepisovať rozhovory s politikmi. So spevákmi. S hercami. Niekedy, pri popoludňajšej smene, stihla ešte „teplé“ noviny. Takzvané prvé vydanie pre regióny. Metropola mala vydanie neskôr. To dostala až na druhý deň. S novinármi si rada po službe rozprávala. Naučila sa za pochodu ich prácu. Vžil sa jej rozdiel medzi spravodajstvom, komentárom, analýzou, glosou, fejtónom, poznámkou, rozhovorom … Zatúžila spojiť svoj život s novinami. Štúdium však za hlavu hodiť nechcela.

A tak to prepojila. Doštudovala ekonómiu, brigádu v novinách si udržala. Z pozície pisárky prestúpila na korektorku. V textoch opravovala chyby. Upravovala ich štylisticky. Ekonomické vzdelanie sa jej hodilo. V redakcii totiž hľadali redaktora / redaktorku do ekonomického oddelenia. Pre Hanku ako stvorené. Navyše ju tam všetci dobre poznali. Pri práci využila ako ekonomické vzdelanie, tak aj prax (na nezaplatenie) z denníka. Do práce sa vrhla po hlave. Noviny síce neskôr zanikli, ale Hanka v médiách pôsobí ďalej. Teraz na mieste editorky ekonomických stránok.

Čo z toho vyplýva? Nikdy nehovor nikdy. Ničomu sa nebráň. Študuješ stavbárinu a ponúkajú miesto v knižnici? Prečo nebrať? Trebárs ťa zaujmú knihy o staviteľstve. Študuješ medicínu a ponúkajú výpomoc vo fabrike? Prečo nebrať? Pochopíš ako jednať s ľuďmi z továrni, spoznáš, ako sa starajú o svoje zdravie, čo zanedbávajú. A neskôr sa môžeš v rámci lekárskej praxe venovať aj účinnej prevencii. Študuješ farmáciu a ponúknu ti miesto v nemocnici? Tiež dobré. Pochopíš, aké lieky ľudia berú a či sa spolu rôzne lieky „prebíjajú“. Skrátka: v živote sa ti môže hodiť všetko. Aj v tom pracovnom!

Team P. J. Servis