Prihlás sa cez facebook!

Zobrazíme ti brigády na mieru.
Informácie budeš mať vždy po ruke a včas.

V čom je 2021 iný oproti 2020?

Ahojte priatelia, ani sme sa nenazdali a máme tu ďalší rok 2021. Po veľmi náročnom roku 2020 sme sa nevedeli dočkať, kedy príde konečne ďalší rok a my môžeme začať od znova. Máte pocit, že nič extra sa nezmenilo? My tak trošku tiež, dúfajme že bude už iba lepšie. Pár vecí sa predsa len od roku 2021 zmenilo, to všetko sme sa rozhodli zhrnúť Vám v dnešnom blogu.

  1. MINIMÁLNA MZDA

Áno, začínam asi tou najpozitívnejšou správou, a to, že sa minimálna mesačná mzda zvyšuje o 43 eur. Pričom v roku 2020 bola minimálna mesačná mzda vo výške 580 € od roku 2021 výška minimálnej mesačnej mzdy predstavuje 623 €. Áno, nie sú to síce milióny, ale myslíme, že je to veľmi pozitívna zmena. Samozrejme sa mení aj výška minimálnej hodinovej mzdy, ktorá od roku 2021 porástla o 0,247 €. V roku 2020 bola minimálna hodinová mzda vo výške 3,333 € a od roku sa zvyšuje na výšku 3,580 €.

Minimálna mesačná mzda vo výške 623 eur a minimálna hodinová mzda v sume 3,580 eur sú v roku 2021 stanovené pre 1. stupeň náročnosti práce. Pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok zvýši o 43 eur.

  1. MINIMÁLNE A MAXIMÁLNE ODVODY DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Touto správou Vás nepoteším, teda aspoň SZČO určite. Zmenila sa aj výška minimálnych mesačných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

V sociálnej poisťovni zaplatíme od 1.1. 2021 minimálny odvod vo výške 180,99 €

, čo je nárast o 13,10 € oproti roku 2020. Minimálny odvod do zdravotnej poisťovne narástol na 76,44 € oproti roku 2020 o 5,53 €. Maximálne odvody do sociálnej poisťovne nám taktiež porástli z 2 350,66 € na 2 533,98 €.

 

  1. PRÍPLATKY ZA PRÁCU CEZ VÍKEND, V NOCI A PRÁCU NA SVIATOK

Ďalšia pozitívna správa, ktorá sa odrazí aj pri brigádach! J Okrem minimálnej mzdy sa od 1.1.2021 mení aj výška príplatkov za: prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu. Príplatky za prácu cez víkend a nočnú prácu budú od 1.1.2021 stanovené pevnou sumou.

Príplatok za prácu v sobotu bude pevne stanovený sumou najmenej 1,79 € za hodinu. Avšak ak podmienky, alebo povaha práce vyžadujú, aby bola vykonávaná pravidelne v sobotu je možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 1,61 € za hodinu.

Výška mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu v nedeľu je od 2021 najmenej v sume 3,58 € za hodinu. Taktiež platí, že ak podmienky, alebo povaha práce vyžadujú, aby bola vykonávaná pravidelne v nedeľu je možné určiť aj nižšiu sadzbu mzdového zvýhodnenia a to 3,22 € za hodinu.

Príplatok za nočnú prácu od 1.1 predstavuje taktiež pevnú sumu a to najmenej 1,43 € za každú hodinu nočnej práce (platí pre zamestnanca vykonávajúceho nerizikovú prácu). Za nočnú prácu považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Ak podmienky a povaha práce vyžadujú, aby bola vykonávaná pravidelne v noci, minimálna výška príplatku môže byť dohodnutá so zamestnávateľom vo výške najmenej 1,25 € za každú hodinu nočnej práce.

Pri práci cez sviatok sme ostali pri 100% priemerného zárobku pri zamestnancoch pracujúcich na pracovnú zmluvu a taktiež 100% minimálnej mzdy pri zamestnancoch pracujúcich na dohodu a to minimálne 3,58 € za hodinu.

Rok 2021 nám prináša predsa len čosi lepšie, a pevne veríme, že týchto pozitívnych správ bude ešte viac. Celý tím Junglee Vám ešte raz praje úspešný nový rok 2021.

Pauli