Prihlás sa cez facebook!

Zobrazíme ti brigády na mieru.
Informácie budeš mať vždy po ruke a včas.

Svetový deň boja proti detskej práci

Ahojte kamoši, je tu ďalšia streda čo znamená aj nový blog. Dnešná téma bude vážnejšia ako obvykle budeme sa venovať Svetovému dňu proti detskej práci. Ako všetci vieme detská práca je nelegálna a neľudská no aj napriek tomu mnoho detí je nútených k prácam neprimeraným ich veku, ktoré ich oberajú o detstvo a ohrozujú ich celkový rozvoj.

via GIPHY

Už keď sa pozrieme na čísla a štatistiky podľa UNICEFu
o 152 miliónov maloletých je zapojených do detskej práce na celom svete
o 64 miliónov dievčat
o 88 miliónov chlapcov
o to znamená 1/10 detí vo svete v chudobných krajinách to je 1/4 detí

via GIPHY

Detskú prácu využívajú rôzne odvetvia – poľnohospodárstvo, manufaktúrna výroba, práca v baniach a jaskyniach, domáce práce a textilné a obuvnícke odvetvie. Vo veľa prípadoch sú to práve továrne kde pracujú aj rodičia detí a bremeno zárobku je závislé aj od nich. Deti sú tak oberané o možnosť chodiť do školy, hrať sa, vzdelávať sa čo ovplyvňuje ich rozvoj a budúcnosť.

via GIPHY

Práve preto aj my ako spoločnosť dodržiavame pravidlá pretože slovenská legislatíva zakazuje prácu fyzickej osoby do 15 rokov alebo osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky. Výnimkou zo zákazu je možnosť vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku detí.

Viktória