Príležitosti pre študentov – news vol. 4🎓📈

Vitaje pri ďalšom blogu!

Tento krát sa budeme venovať udalostiam, ktoré sa v našej spoločnosť udiali za posledné obdobie. Povieme si niečo o viac našich pravidelných aktivitách s partnerskými organizáciami, ktoré možno unikli vašej pozornosti ale sú veľmi zaujímavou príležitosťou pre študentov. Taktiež Vám priblížime niektorú z našich CSR aktivít a taktiež nazrieme priamo „do kuchyne“ našej spoločnosti.

Odliv mozgov – Myšlienkový maratón IDEATON 2024 🧠

Toto podujatie organizuje Aliancia pre mladých , ktorej je naša spoločnosť členom. Na 3. ročníku nášho myšlienkového maratón sa zúčastnilo 65 študentov z viacerých kútov Slovenka. Študenti v rámci 5-členných teamov  pracovali celý deň na svojich projektoch, ktoré boli zamerané na tému Odliv mozgov – ako môže zamestnávateľ prispieť k tomu, aby mladí ľudia zostali na Slovensku.

Študentom sa opäť podarilo priniesť zaujímavé nápady a pohľad na túto problematiku, vďaka čomu sa viacerý zúčastnení zamestnávatelia inšpirovali pohľadom generácia zAplha.

Na záver po prezentáciách jednotlivých projektov vybrala odborná porota víťazný team, každý z členov víťazného teamu si odniesol 100€ poukážku od aliančných partnerov rátane našej spoločnosti.

Mladý ľudia na pódiuAliancia pre mladých, víťazný tím na pódiu

Mini Erasmus – Future Generation Europe 🧑‍🎓

Mini Erasmus je projekt, ktorý organizuje Future Generation Europe (FGE), náš aliančný partner z Aliancie pre mladých.

Toto podujatie je pre nás veľmi dobrou príležitosťou ako byť v kontakte s generáciou študentov, ktorí aktuálne vstupujú na trh práce. V rámci Company Visits sme opäť otvorili dvere našej spoločnosti skupine 10tich študentov, kde sme si pre nich pripravili workshop na tému pracovno-právnej legislatívy a získali cenné rady pre ich budúcu adaptáciu na trh práce.

Študenti v rámci Mini Erasmu absolvovali aj návštevy vysokej školy na základe ich výberu, aby sa mohli lepšie rozhodnúť pri rozosielaní prihlášok na vysoké školy. Toto podujatie odporúčame študentom všetkými 10timi!

Medzinárodný deň žien 🌷

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme naše kolegyne obdarovali kvetom a vyjadrili im tak naše uznanie a vďaku, ktorú si bezpochyby zaslúžia a to nielen v tento deň!

Ženy v našej spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu a významne prispievajú k našim úspechom. Sú to talentované, usilovné a inšpiratívne ženy, ktoré si zaslúžia náš obdiv a rešpekt.

Teambuilding 📚💆🏻‍♀️

V našej spoločnosti sme mali opäť možnosť absolvovať teambuilding v nádhernom prostredí Nízkych Tatier.

V rámci teambuildinge sme absolvovali workshop, ktorý viedol náš CEO – Ivan Jurkovič, kde bolo hlavnou témou zlepšenie internej komunikácie a spolupráce v rámci a naprieč oddeleniami v našej spoločnosti. Zároveň sme sa venovali aj doplnkovým témam ako napr. komunikácií smerom ku klientom a zákazníkom.

Následne sme mali možnosť využiť wellness a masáž, aby sme zrelaxovali aj po fyzickej stránke a načerpali novú energiu na ďalšie spoločné výzvy, ktoré zvládneme ako jeden TEAM.

Svetový deň Downovho syndrómu🧦

Dátum 21.3 patrí Svetovému dňu Downovho syndrómu u nás v Junglee sme sa s radosťou zapojili do Ponožkovej výzvy! Obuli sme si ponožky rôznej farby a vzorov a tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme.

Verím, že sa Vám dnešný blog páčil a možno niektorých z Vás inšpiroval k zapojeniu sa do jedného z podujatí organizovaných pre študentov.

Daniel 😊