Prihlás sa cez facebook!

Zobrazíme ti brigády na mieru.
Informácie budeš mať vždy po ruke a včas.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a daňové priznanie za rok 2021

Zdravím všetkých našich brigádnikov!

Aktuálny blog je venovaný otázkam týkajúcich sa potvrdenia zdaniteľných príjmov
a daňového priznania.

Veľa z Vás si popri škole alebo svojom zamestnaní privyrába na prostredníctvom rôznych
brigád. Zamestnávatelia Vám síce odvádzajú z Vašej mzdy odvody a preddavky na daň, ale
tým to nekončí. Je potrebné, aby ste zvážili, čí máte alebo nemáte povinnosť si podať daňové
priznanie za rok 2021.

Poďme si zodpovedať, kto je vlastne povinný si podať daňové priznanie za rok 2021.

Daňové priznanie si podať je povinná každá fyzická osoba, ktorá počas roka 2021 mala mzdu
vyššiu ako  2 255,72 EUR . Do celkových zdaniteľných príjmov je zahrnutý akýkoľvek Váš
príjem za rok 2021, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Aby ste zistili koľko ste zarobili za rok 2021 je potrebné spraviť nasledovné kroky:

1. Musíte požiadať každého svojho zamestnávateľa u ktorého ste počas roku 2021
pracovali, aby Vám vystavil tlačivo v ktorom budete mať potvrdené všetky Vaše
príjmy za rok 2021.
Názov tlačiva: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za rok 2021

Ak ste pracovali v roku 2021 prostredníctvo našej pracovnej agentúry o spomínané tlačivo nás
môžete požiadať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu (pjservis@pjservis.sk). Tlačivo
Vám vystavíme a odošleme prostredníctvom e-mailu.

2. Ak ste počas roka 2021 pracovali u viacerých zamestnávateľov, tak musíte
kontaktovať každého jedného zamestnávateľa, aby Vám vystavil spomínané tlačivo
Potvrdenie o zdaniteľných príjmov fyzickej osoby za rok 2021.

Ako vlastne zistíte, či máte za rok 2021 preplatok alebo nedoplatok na dani z príjmov?

Počas každého mesiaca ste si mohli len u  jedného zamestnávateľa uplatňovať nezdaniteľnú
časť základu dane na daňovníka. Znamená to, že ste mali podpísané tlačivo Vyhlásenie na
uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (za rok 2021 vo výške 375,95 EUR).

Vaša hrubá mzda mohla byť počas niektorých mesiacov vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane
a naopak počas niektorých mohla byť nižšia. Počas niektorých mesiacov Vám boli strhnutá
daň z príjmu z Vašej mzdy a počas niektorých nebola, lebo ste nemali dostatočnú výšku
mzdy.

Ak je toto Váš prípad, tak je šanca na vrátenie dane z príjmu, ktorá Vám bola strhnutá z Vašej
mzdy. V prípade, že Vaša mzda za celý rok 2021 nebola vyššia ako 4 511,43 EUR bude Vám
vrátená strhnutá daň z príjmu v plnej výške. Ak ste počas roku mali vyššiu mzdu ako
4 511,43 EUR, tak Vám môže byť aspoň nejaká časť strhnutej dane z príjmu vrátená naspäť.

Poďme si vysvetliť ako si viete jednoducho vypočítať, či Vám vznikne preplatok alebo
nedoplatok na dani z príjmov za rok 2021.

Hrubý príjem (čo ste zarobili)  –  poistné a príspevky (odvody, ktoré Vám boli odvedené
do sociálnej a zdravotnej poisťovne) – nezdaniteľná časť základu dane (4511,43 EUR za rok
2021)  = ZÁKLAD DANE

Základ dane * 19 % = daň, ktorú by ste mali zaplatiť z Vášho príjmu za rok 2021

Daň – preddavky na daň (to čo Vám bolo počas rok strhnuté zo mzdy)

=  VÝSLEDOK

Ak je Váš výsledok kladné číslo, znamená to, že musíte doplatiť daň – NEDOPLATOK.

Ak Váš výsledok predstavuje záporné číslo, je to suma, ktorá Vám bude vrátená –
PREPLATOK. Nesmieme avšak zabudnúť, že podľa daňového poriadku je naspäť vyplácaný
daňový preplatok, ktorý je väčší ako 5 eur.

Tí, ktorí ste mali počas roka 2021 vyššiu mzdy ako 2 255,72 EUR a tí ktorým vyšiel
preplatok na dani vyšší ako 5 EUR by ste mali podať daňové priznanie. Ako na to?

Ak už máte od všetkých zamestnávateľoch potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2021,
tak máte dve možnosti ako ďalej postupovať.

1. Podať daňové priznanie typ A do konca marca 2021. Daňové priznanie si viete aj
sami jednoducho vyplniť. Na nasledovnej stránke si ho viete jednoducho
vytvoriť Aplikácia na vyplnenie daňového priznania 2021 (studentskefinancie.sk).
Následne si ho odošlete príslušnému daňovému úradu. A budete čakať, kedy Vám
bude daňový preplatok vrátený na Váš bankový účet, ktorý uvediete v daňovom
priznaní.

2. Ďalšou možnosťou je, že môžete písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021. Žiadosť o
vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie 2021 musí byť podaná
podpísaná zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2022 spolu s potvrdeniami
o zdaniteľných príjmov od všetkých vašich zamestnávateľoch za rok 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať 

Nika