Prihlás sa cez facebook!

Zobrazíme ti brigády na mieru.
Informácie budeš mať vždy po ruke a včas.

Inšpirácie a rady

Životopis (C.V. = Curriculum Vitae)

Životopis je najdôležitejší dokument pri uchádzaní sa o zamestnanie. Uvádzajú sa tu prehľadnou formou najdôležitejšie informácie o Vás a argumenty, ktoré by mohli hovoriť pri prijímacom konaní vo Váš prospech. Zamestnávateľ spravidla očakáva od Vás životopis písaný na počítači, prípadne na písacom stroji. Tento dokument mu ponúka prvý obraz o osobnosti uchádzača. A malá informácia na okraj: Váš životopis môže byť pokojne dlhší ako jedna strana.

Dobrý životopis ponúka odpovede na nasledujúce otázky

 • aká je Vaša kvalifikácia (vzdelanie a prax)?
 • čo máte doposiaľ za sebou?
 • na akých postoch ste doposiaľ pracovali?

Správne napísaný životopis by mal byť

 • štruktúrovaný
 • prehľadný
 • stručný
 • výstižný
 • presný
 • pravopisne správny
 • reprezentatívny

Životopis by mal obsahovať nasledujúce body (ich poradie je dôležité)

Osobné údaje

 • meno, priezvisko
 • adresa, kontaktný telefón (pevná linka aj mobil), e-mail, fax, prípadne web stránka
 • vek (je lepšie uviesť vek ako dátum narodenia, potenciálny zamestnávateľ tak nemusí Váš vek počítať)
 • miesto narodenia
 • rodinný stav (stačí uviesť slobodný/ženatý/vydatá a podobne, nemusíte sa príliš rozpisovať o Vašom rodinnom živote)
 • národnosť
 • ZVS (taktiež stačí uviesť, čí máte základnú vojenskú službu vyriešenú alebo nie)

Vzdelanie

 • školy, ktoré ste navštevovali, rok ukončenia (vyštudovaný odbor, zameranie štúdia, spôsob ukončenia Vášho vzdelávania)
 • pre vysokoškolsky vzdelaných kandidátov typ škôl, ktoré ste navštevovali (nemusíte uvádzať základnú školu), rok ukončenia štúdia, odbor vysokoškolského štúdia, názov univerzity, rok a spôsob ukončenia, téma diplomovej práce)
 • špeciálne školenia/vedecké práce: zoznam absolvovaných kurzov/školení týkajúcich sa pozície, o ktorú sa uchádzate

Časové údaje, názvy pozícií, funkcií v zamestnaní umiestňujte na ľavú stranu životopisu, na pravej strane sa môžete o uvedených bodoch trošku podrobnejšie rozpísať. Ako prvé v poradí uveďte najaktuálnejšie. Uveďte dátumy (začiatok a ukončenie alebo predpokladaný dátum ukončenia). Uvádzajte oficiálne názvy škôl a odborov/kurzov, ktoré ste absolvovali. V prípade nejasností uveďte názov kvalifikácie.

Doterajšia prax – zamestnávateľ/pracovná pozícia

 • popis činnosti, ktoré ste doposiaľ vykonávali a názov zamestnávateľa (zrozumiteľný úplný názov firmy; odvetvie, v ktorom firma pôsobí; popis kolektívu, v ktorom ste pracovali; názov pobočky, kde ste pracovali)
 • stručný opis Vašej súčasnej pozície (popis funkcie; oblasti, za ktoré ste zodpovedný; najvýznamnejšie úspechy, ktoré ste v súčasnej funkcii dosiahli)
 • doplnkové vzdelanie I (kurzy a školenia, ktoré ste absolvovali v súvislosti s Vašou doterajšou praxou)
 • doplnkové vzdelanie II (kurzy a školenia, ktoré ste absolvovali a ktoré nesúvisia s Vašou praxou – dôležitý je výber kurzov, ktoré tu uvediete, napríklad štúdium cudzích jazykov nie je nikdy na škodu, na druhej strane absolvovanie kurzu staročínskych bojových umení pri väčšine povolaní nezohráva až takú podstatnú úlohu)
 • publikačná činnosť, články v novinách, patenty

Časové údaje, názvy pozícií, funkcií v zamestnaní umiestňujte na ľavú stranu životopisu, na pravej strane sa môžete o uvedených bodoch trošku podrobnejšie rozpísať. Ako prvé v poradí uveďte najaktuálnejšie. Je dôležité uviesť správny názov pracoviska a pracovnej pozície. Nezabudnite na prehľadné časové údaje dňa nástupu a ukončenia zamestnania. Popíšte v bodoch náplň práce (tituly pracovných pozícií môžu skrývať v rôznych spoločnostiach rôznu náplň práce – iné úlohy, povinnosti, atď.)

Jazykové znalosti

 • jazyky a stupeň znalosti (napr. certifikát, štátna skúška, a pod., môžete uviesť čítam, píšem, hovorím, tlmočím)

Počítačové znalosti

 • druhy software a stupeň znalosti

Vodičský preukaz

 • skupina a úroveň znalosti (jazdím pravidelne a dlho, jazdím menej, dlhšie nejazdím)

Ostatné

 • ďalšie schopnosti alebo znalosti, ktoré môžu byť dôležité pre potenciálneho zamestnávateľa (napr. strojopis, záľuby, iné špeciálne schopnosti atď.). Tieto veci do značnej miery dokresľujú obraz Vašej osobnosti. A komplexný obraz Vašej osobnosti je to, čo potenciálneho zamestnávateľa najviac zaujíma

Prílohy

 • zoznam príloh spravidla uvádzame na konci životopisu, obsahuje zoznam vysvedčení, oprávnení a iných dokumentov priložených k životopisu

Zaujímavosti životopisov

Referencie

 • čím viac zodpovednosti obnáša daná pozícia, tým dôležitejšie sú pre potenciálneho zamestnávateľa referencie
 • zväčša postačí uviesť dva alebo tri odkazy na referencie
 • o poskytnutie referencií na Vás požiadajte také osoby, ktoré vedia vyzdvihnúť Vaše silné stránky
 • predložte osobám, ktoré žiadate o poskytnutie referencií Váš životopis, aby vedeli, ktoré stránky Vašej osobnosti by mali vyzdvihnúť
 • pokiaľ nenájdete nikoho, kto by Vám bol ochotný poskytnúť referencie, nič sa nedeje, pretože posudzovanie referencií nie je v žiadnom prípade objektívna záležitosť. Potenciálni zamestnávatelia uprednostňujú vlastné zdroje informácií

Fotografia

 • jedno zo základných žurnalistických pravidiel znie, že obrázok zanecháva silnejší dojem ako text
 • pri výbere fotografie dbajte na Vašu mimiku a výraz tváre. Usmievajte sa, snažte sa pôsobiť priateľským a vyrovnaným dojmom. Nezabudnite, že práve Vaša fotografia je prvá vec, ktorá padne potenciálnemu zamestnávateľovi pri prezeraní Vašich písomných dokumentov do očí
 • optimálnym riešením je dať sa odfotografovať profesionálnemu fotografovi, pretože dôležitú úlohu zohráva aj to či je Vaša fotografia kvalitná a toto kritérium väčšina fotografií z automatu nespĺňa
 • optimálny formát fotografie sa pohybuje okolo 6 x 4 cm (o málo väčší formát ako fotografia na pas)
 • Vaše oblečenie na fotografii a pri ženách aj make-up majú byť decentné a primerané pozícii, o ktorú sa uchádzate
 • fotografiu umiestnite do pravého horného rohu Vášho životopisu alebo na „tretiu stranu“

Tretia strana

 • tretia strana sa pripája k životopisu
 • v tejto chvíli sa personalista zaujíma o nevyslovené témy Vášho životopisu a motivačného listu a síce: Čo by sme ešte o Vás mali vedieť? Aká je Vaša motivácia?
 • do popredia vyzdvihnite podstatné argumenty (Vaše skutočné silné stránky a kvalifikáciu), prečo by ste práve Vy mali byť pozvaný na osobný pohovor, profesionálne úspechy, vysoké pracovné nasadenie, riešené pracovné úlohy a ťažisko Vašej zodpovednosti
 • môžete tu uviesť aj všetky ďalšie Vaše vlastnosti, dôležité v profesionálnom živote tzv. soft skills , (napríklad schopnosť pracovať v tíme, komunikatívnosť, empatia, sebakontrola a podobne)
 • tretiu stranu podpisujte podobne ako ostatné písomné dokumenty pokojne modrým plniacim alebo guličkovým perom
 • takzvaná tretia strana nie je ešte pre väčšinu personalistov niečo, s čím sa bežne stretávajú. Vzbudzuje teda prekvapenie a priťahuje na seba pozornosť. Pokiaľ sa Vám tu teda podarí niekoľkými krátkymi vetami zanechať priaznivý dojem, radikálne zvýšite svoje šance pri osobnom pohovore

Poznáme viac typov životopisov

Antichronologický životopis

Údaje v takomto životopise sa zoraďujú v obrátenom poradí, ako je časová následnosť – začínate činnosťou, ktorou sa zaoberáte práve teraz, postupujete proti časovej následnosti až po vzdelanie. Tento typ CV je vhodný pre uchádzačov, ktorí viackrát zmenili zamestnanie, majú viacročnú profesionálnu prax (aspoň 15 rokov) alebo pracovali na jednom mieste dlhší čas. Údaje v antichronologickom životopise sa zoraďujú v tomto poradí:

 • osobné údaje
 • profesionálna prax (v opačnom poradí časovej následnosti)
 • prax vykonávaná popri škole
 • vzdelanie, školenia a kurzy
 • ostatné schopnosti a záujmy

Chronologický životopis

Zoradený chronologicky od školy po Vaše dnešné aktivity – je vhodný pre absolventov a kandidátov, ktorých profesionálna prax prebiehala neprerušene a týkala sa aspoň príbuzných odvetví. Údaje v životopise sa zoraďujú v tomto poradí:

 • osobné údaje
 • vzdelanie
 • prax a doplnkové vzdelanie
 • ostatné záujmy a schopnosti

Tematický životopis

Kvalifikácia, aj pracovné skúsenosti sa v životopise zoraďujú tematicky podľa pozície. Tematický životopis je vhodný pre kandidátov, ktorí sa usilujú o zmenu v kariére a chcú zvlášť zdôrazniť niektoré nadobudnuté skúsenosti. Taktiež sa odporúča pre uchádzačov, ktorí menili miesto častejšie a tých, ktorí pracovali dlhší čas v jednej oblasti. Údaje v tematickom životopise sa zoraďujú v tomto poradí:

 • odborné znalosti (oblasť pôsobenia, niekoľko najvýznamnejších úspechov)
 • odborná prax
 • vzdelanie, školenia a kurzy
 • ostatné schopnosti a záujmy
 • osobné údaje