Prihlás sa cez facebook!

Zobrazíme ti brigády na mieru.
Informácie budeš mať vždy po ruke a včas.

Daňové priznanie

Ahojte študenti,

tentokrát sa Vám prihováram v blogu, ktorý je venovaný Vašim každoročným otázkam týkajúcich sa dani a daňového priznania.

Viem, že veľa študentov si počas štúdia privyrába na viacerých brigádach. Zamestnávatelia Vám síce odvádzajú z Vašej mzdy odvody a preddavky na daň. Ale tým to nekončí a preto je potrebné, aby ste zvážili, čí máte alebo nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020.

V nasledujúcich bodoch sa Vám pokúsim zodpovedať na niektoré Vaše otázky.

 

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2020?

Daňové priznanie je povinná  podať každá osoba, ktorá v priebehu roka 2020 zarobila viac ako  2 207,10 eur . Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

 

Ako ale zistíte koľko ste zarobili počas roku 2020?

V prvom rade musíte požiadať každého svojho zamestnávateľa u ktorého ste počas roku 2020 pracovali, aby Vám vystavil tlačivo, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020.

Ak ste počas roka 2020 pracovali prostredníctvo našej pracovnej agentúry o spomínané tlačivo nás môžete požiadať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu (pjservis@pjservis.sk). Tlačivo Vám vystavíme a odošleme prostredníctvom e-mailu.

Ak ste pracovali u viacerých zamestnávateľov, tak tento krok musíte podniknúť u každého z nich, aby ste mali všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch.

 

Ako si vypočítate, či máte daňový preplatok?

Brigádovali ste nepravidelne, dajme tomu, že nie každý mesiac. U jedného zamestnávateľa ste si uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, čiže ste mali. podpísané tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (za rok 2020 vo výške 367,85 eur). Váš príjem bol niekedy vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane a naopak niekedy nižší. Niekedy Vám boli strhnuté dane z Vašej mzdy a niekedy zase nie.

Ak je toto Váš prípad, tak je tam šanca vrátenia dane, ktorá Vám bola strhnutá zo mzdy. V prípade, že ste nezarobili za celý rok viac ako 4 414,20 Eur Vaše strhnuté dane Vám všetky vrátia. Ak ste zarobili viac, tak Vám môže byť aspoň nejaká časť vrátená naspäť.

 

Ako si vypočítame, či máme preplatok alebo nedoplatok na dani?

Hrubý príjem (čo ste zarobili) –  poistné a príspevky (odvody, ktoré Vám boli odvedené do sociálnej a zdravotnej poisťovne) – nezdaniteľná časť základu dane (367,85 eur)  = ZÁKLAD DANE

Základ dane * 19 % = daň, ktorú by ste mali zaplatiť

Daň – preddavky na daň (to čo Vám bolo počas rok strhnuté zo mzdy)

=  VÝSLEDOK ak Vám vyjde kladné číslo, tak musíte doplatiť daň. Ak Váš výsledok predstavuje záporné číslo, je to suma, ktorú Vám bude vrátená. Nesmieme zabudnúť, že podľa daňového poriadku je naspäť vyplácaný daňový preplatok, ktorý je väčší ako 5 eur.

 

Ako na daňové priznanie?

Ak už máte od všetkých zamestnávateľoch potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2020, tak máte dve možnosti ako ďalej postupovať.

  1. Podať daňové priznanie typ A do konca marca 2021. Daňové priznanie si viete aj sami jednoducho vyplniť. Na nasledovnej stránke si ho viete jednoducho vytvoriť Aplikácia na vyplnenie daňového priznania 2021 (studentskefinancie.sk). Následne si ho odošlete príslušnému daňovému úradu. A budete čakať, kedy Vám bude daňový preplatok vrátený na Váš bankový účet, ktorý uvediete v daňovom priznaní.
  2. Môžete písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie 2020 musí byť podaná zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2021.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať 😊

 

Nika