Buď „safe“ aj na brigáde!… alebo aktuálne COVID opatrenia na brigádach

Ahojte, dnes tu máme nový blog na trochu vážnejšiu tému a určite tému, ktorej máme už každý vyše hlavy. Covid – 19 na nás vyskakuje z každej strany a to doslova.

V novom blogu sme sa preto rozhodli zhrnúť v krátkosti opatrenia, o ktorých dodržiavanie Vás pre našu a tak isto aj Vašu bezpečnosť na brigádach (nielen) žiadame.

 

RÚŠKO NAŠE KAŽDODENNÉ

Áno vieme, ani nás to nebaví, aj nám sa v tom nedýcha práve najlepšie ale toto je základná vec, ako pomôcť aby táto situácia skončila čím skôr. Preto Vás žiadame o poctivé nosenie rúška počas celého pracovného času na brigáde. Rúško musí prekrývať horné dýchacie cesty.

 

AK MÁŠ TIETO PRÍZNAKY, RADŠEJ OSTAŇ DOMA

U každého z nás je viac ako kedykoľvek momentálne potrebné sledovať si svoj zdravotný stav. Ak máš jeden z nasledovných príznakov, radšej ostaň doma a kontaktuj svojho všeobecného lekára.

 • horúčka nad 37,5°C,
 • kašeľ,
 • sťažené dýchanie,
 • bolesť svalov,
 • bolesť hlavy,
 • únava, malátnosť,
 • strata čuchu a chuti.

Tak isto, ak jeden z týchto príznakov spozoruješ u niekoho na brigáde, ihneď to nahlás nadriadenému.

 

PREVENCIA JE ZÁKLAD

Správnou prevenciou sa môžeš takmer 100%-tne na brigáde chrániť, stačí dodržiavať týchto pár preventívnych opatrení:

 • umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd,
 • oči, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi,
 • ak ste chorý, kontaktujte svojho nadriadeného a ošetrujúceho lekára,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • používajte jednorazové rukavice.

 

Nezabudni, použité ochranné rúška a rukavice patria do komunálneho odpadu! V prípade, ak sú na prevádzke určené nádoby na takýchto odpad je nutné ich použiť na daný účel.

V prípade, že si sa pred brigádou vrátil z rizikovej krajiny si povinný nám to oznámiť a ostať v  domácej izolácií.

Tak nabudúce! :)))

Pauli